Začni u nás pracovat

Přehled pracovních pozic

Popis práce:

 • Provádění kontroly kvality materiálových vstupů do stavební výroby, zpracování protokolů jakosti.
 • Provádění kontroly kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a používaných materiálů.
 • Provádění nebo zajišťování rozborů a zkoušek, sledování kvalitativních vlastností dokončených částí stavebního díla.
 • Navrhování a projednávání opatření k dosahování požadované kvality.
 • Sledování vlivů působících na kvalitu, navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.
 • Zpracování plánů kontrol jakosti ve stavebnictví.
 • Zpracování protokolů jakosti stavebních materiálů a částí stavebního díla.
 • Vedení evidence o jakosti.
 • Řešení jednoduché reklamace

Kvalifikace k místu povolání:

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavební materiály a výrobky

Místo výkonu:

 • Kladno

Datum nástupu:

 • IHNED